Ochrona danych osobowych 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedaży. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, Sprzedawca może wykorzystać podane przez Klienta dane także w celach marketingowych, w tym w celu informowania Klienta o produktach, dostarczania materiałów promocyjnych i newsletterów.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych w żaden sposób osobom trzecim bez zgody kupującego z wyjątkiem informacji niezbędnych partnerom biznesowym do realizacji dostawy zakupionego produktu. Wyklucza to przypadki, w których Sprzedawca jest zobowiązany, zgodnie z prawem, do dostarczenia lub umożliwienia dostępu do danych osobowych Klienta na ważne polecenie upoważnionych organów państwowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być w szczególności:
 5. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
 6. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym;
 7. pracownicy Sklepu internetowego w związku z realizacją zobowiązań między Klientem a Sprzedawcą;
 8. pracownicy Next reality d.o.o w zakresie związanym z obsługą Strony internetowej.
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także żądana ich usunięcia.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.
 11. Sprzedawca nie rejestruje numerów kart kredytowych i płatniczych ani nie przechowuje danych transakcyjnych. Sprzedawca korzysta z usług strony trzeciej, autoryzowanego banku, który chroni dane za pomocą szyfrowania.

Opowiedz o swojej marce

Either you are satisfied or you get your money back. Here is what you can expect: 

 • Fine natural orange aroma (you wont be able to taste collagen)
 • If you don't experience a positive difference within 30 days of comsuption of our product, you'll receive a full refund!

Clinical studies showed that our Naticol® collagen really works, but if you are not happy with these 2 reach out to us and we will give you a full refund.

STEP 1: Contact us at laura@kolagenboost.pl to request a refund.

STEP 2: Ensure you return the product in its original packaging.

STEP 3: You are responsible for return shipping. If the product(s) you are returning exceeds a $75 value, we recommend including a tracking option or shipping insurance as an additional security measure.

STEP 4: After receiving your return to our designated address provided to you, we will verify the contents and your proof of purchase. We will send you an email confirming the status of your refund. Please allow 5 to 10 calendar days for this step.

STEP 5: Once your refund is approved, your purchase will be refunded to your original method of payment, unless you have advised us otherwise. Please allow 48 to 72 hours after receiving our confirmation email for the refund to display on your credit card or bank account.